פז"מ-טק (1991) בע"מ

PaZaM-tech (1991) Ltd

Introducing:

Radiation & Particle Detectors

from CVD Diamond

The diamond detection layer is grown via Chemical Vapor Deposition (CVD) by Element Six (formerly Drukker), whose antecedents first synthesized diamond in South Africa in 1957; our detectors are built by a specialty house that turns diamond substrates into final products.

Our supplier targets four main markets: high energy physics, nuclear monitoring, radiotherapy dosimetry, and deep UV detection. Their capabilities include material processing (thinning & polishing), die fabrication & testing, die/wire bonding, packaging & detector characterization.

Happy Customers for diamond detectors from this supplier include:

The intrinsic properties that commend diamond to the detection application include: wide band gap (no thermally generated noise), low Z (tissue equivalent), low absorption, high thermal conductivity, and radiation hardness ('rad-hard').

Diamond-based detectors are capable of high sensitivity (application dependent), and good spatial & temporal resolution (10s ps). Spatial resolution is achieved by segmenting the diamond & isolating the pieces ('quad', co-linear, etc).

Lastly, diamond also offers low leakage current and low capacitance; the low capacitance enables higher voltage and, therefor, faster response times.

Diamond can be used to detect:

Related Products from CVD Diamond:

Resources:

========= צור קשר =========

For more details about detector options & capabilities:

Our TechNotes on Diamond Detectors

Why Diamond Not Silicon Detectors

How To RFP a Diamond Detector

פז"מ-טק (1991) בע"מ

RFQ שטרודל PAZAM-TECH.CO.IL

02.583.2511 +.972.2583.2511

רחוב זאב שרף 5 חדר 2
פסגת זאב מזרח
ירושלים 97842

מביאים טכנולוגיות מתקדמות לאנשים שמשתמשים בהן