פז"מ-טק (1991) בע"מ

PaZaM-tech (1991) Ltd

Thin Film Deposition Systems


For more details about system options & capabilities,

please read our How To RFP a Thin Film Deposition System [pdf]

========= DataSheets: =========

Custom, Unique & Combination Systems

YBCO Tape Machine [pdf]

PLD/MBE Deposition System [pdf]

MAPLE = Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation [pdf]

Custom Deposition Systems [pdf]

PLD Pulsed Laser Deposition Systems

2" PLD 'Nano' System [pdf]

3" PLD '3000' System [pdf]

5" PLD '5000' System [pdf]

PLD Modules & Accessories

PLD Intelligent Window [pdf]

PLD Target Manipulator [pdf]

Magnetron Sputtering

Convertible Titan Magnetron Sputtering Sources [pdf]

Titan Planar Magnetron Linear Sputtering Sources [pdf]

Titan Planar Magnetron 1" Sputtering Sources [pdf]

Titan Planar Magnetron 2" Sputtering Sources [pdf]

Titan Planar Magnetron 3" Sputtering Sources [pdf]

Titan Planar Magnetron 4" Sputtering Sources [pdf]

Evaporation

Evaporation (Electron Beam, Thermal) Systems [pdf]

========= צור קשר =========

For more details about system options & capabilities,
please read our How To RFP a Thin Film Deposition System [pdf]

We are proud to be the exclusive in-country representative for PVD Products Inc,
an American manufacturer building advanced thin film deposition systems since 1995.

פז"מ-טק (1991) בע"מ

RFQ שטרודל PAZAM-TECH.CO.IL

02.583.2511 +.972.2583.2511

רחוב זאב שרף 5 חדר 2
פסגת זאב מזרח
ירושלים 97842

מביאים טכנולוגיות מתקדמות לאנשים שמשתמשים בהן